חשיפה: התניית החזר כספי על גבייה לא חוקית ע"י חב' סלולר באי פרסום בתקשורת: בפרשה כזו לא נתקלתי בשוק הסלולר: התניה של חב' סלולר לגבי מתן החזר כספי על קו, שלא קיים, שגבתה עליו כסף, שלא כדין מלקוח, בכך, שהלקוח, שמקבל את החזר הכסף בסך אלפי ש"ח, שנגבה במרמה, יתחייב לא לפרסם זאת בכלי התקשורת, אחרת לא יקבל את ההחזר המגיע לו!!! עוד חשיפה מדהימה של סיני ליבל, שמבצע גם בימי הסגר והחירום פעילות צרכנית לטובת הציבור, פעילות שוות ערך לפעילות של משרד תקשורת שלם, שלא קיים במציאות הכאוטית של שוק התקשורת. תצלום המסמך מדבר בעד עצמו. לכן, סיני ליבל הגיש תביעה על כך בבית המשפט. האם היו לקוחות שנכנעו וחתמו על הסכם אי-פרסום בתקשורת רק כדי לקבל כסף בחזרה?

חשיפה: התניית החזר כספי על גבייה לא חוקית ע"י חב' סלולר באי פרסום בתקשורת: בפרשה כזו לא נתקלתי בשוק הסלולר: התניה של חב' סלולר לגבי מתן החזר כספי על קו, שלא קיים, שגבתה עליו כסף, שלא כדין מלקוח, בכך, שהלקוח, שמקבל את החזר הכסף בסך אלפי ש"ח, שנגבה במרמה, יתחייב לא לפרסם זאת בכלי התקשורת, אחרת לא יקבל את ההחזר המגיע לו!!! עוד חשיפה מדהימה של סיני ליבל, שמבצע גם בימי הסגר והחירום פעילות צרכנית לטובת הציבור, פעילות שוות ערך לפעילות של משרד תקשורת שלם, שלא קיים במציאות הכאוטית של שוק התקשורת. תצלום המסמך מדבר בעד עצמו. לכן, סיני ליבל הגיש תביעה על כך בבית המשפט. האם היו לקוחות שנכנעו וחתמו על הסכם אי-פרסום בתקשורת רק כדי לקבל כסף בחזרה?

https://bit.ly/2Wym3kT