הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה. לקראת חזרה הדרגתית של המשק לפעילות בתנאי "שגרת קורונה", הרשות להגנת הפרטיות פרסמה המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. הרשות פנתה למשרד האוצר בבקשה, ש"התו הסגול" יתוקן כך, שיותאם לאמור בתקנות לשעת חירום בהיבטי פרטיות וימנע שמירת מידע עודף על עובדים ולקוחות. כל ההמלצות.

הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה/מסחר בהתמודדות עם נגיף הקורונה. לקראת חזרה הדרגתית של המשק לפעילות בתנאי "שגרת קורונה", הרשות להגנת הפרטיות פרסמה המלצות בנושא היבטי פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. הרשות פנתה למשרד האוצר בבקשה, ש"התו הסגול" יתוקן כך, שיותאם לאמור בתקנות לשעת חירום בהיבטי פרטיות וימנע שמירת מידע עודף על עובדים ולקוחות. כל ההמלצות.

https://bit.ly/2VUEKjo