האם ניתן להעלות מחיר חבילת סלולר במצב החירום? תלוי את מי שואלים! החלטת שר התקשורת, שאין להעלות מחירים בחבילות סלולר המסתיימות במהלך תקופת החירום, הפכה לבדיחה. חשיפה חדשה של סיני ליבל, שמבצע גם בימי הסגר והחירום, פעילות צרכנית לטובת הציבור, פעילות שוות ערך לפעילות של משרד תקשורת שלם, משרד ממשלתי, שלא קיים במציאות הכאוטית של שוק התקשורת. ההקלטה מדברת בעד עצמה. סיני ליבל הגיש תביעה לבית המשפט על העלאת מחיר החבילה.

האם ניתן להעלות מחיר חבילת סלולר במצב החירום? תלוי את מי שואלים! החלטת שר התקשורת, שאין להעלות מחירים בחבילות סלולר המסתיימות במהלך תקופת החירום, הפכה לבדיחה. חשיפה חדשה של סיני ליבל, שמבצע גם בימי הסגר והחירום, פעילות צרכנית לטובת הציבור, פעילות שוות ערך לפעילות של משרד תקשורת שלם, משרד ממשלתי, שלא קיים במציאות הכאוטית של שוק התקשורת. ההקלטה מדברת בעד עצמה. סיני ליבל הגיש תביעה לבית המשפט על העלאת מחיר החבילה.

https://bit.ly/3d1SazI