דו"ח: המעבר לעבודה מרחוק והמשבר הכלכלי עלולים ליצור סופה מושלמת בסייבר. דו"ח סיכום הפעילות בסייבר מתחילת השנה לגבי חשיפת ארגונים ברשת והמוטיבציה לחבלות ומעילות.

דו"ח: המעבר לעבודה מרחוק והמשבר הכלכלי עלולים ליצור סופה מושלמת בסייבר. דו"ח סיכום הפעילות בסייבר מתחילת השנה לגבי חשיפת ארגונים ברשת והמוטיבציה לחבלות ומעילות.

https://bit.ly/3aRBMk3