עוד 23 שערוריות במשרד התקשורת: שיא עולמי של כ-200 שערוריות לקדנציה! למזלו של שוק התקשורת, דודי אמסלם, מי שללא ספק מחזיק בתואר: "שר התקשורת הגרוע ביותר שהיה אי פעם בישראל", הולך ממשרד התקשורת ולא ישוב אליו. לפני כניסת השר החדש לתפקידו, "אנקה את השולחן" בחשיפת עוד 23 שערוריות, שרשומות על שמו של דודי אמסלם, מה שמסכם כ-200 שערוריות בקדנציה אחת קצרה, של 10 חודשים כשר התקשורת. פירוט השערוריות בתחומי הסלולר, הקווי, ה-OTT, הכבלים, האינטרנט, הדומיינים ושידורי הרדיו ומעשי שחיתות ציבורית אחרים.

עוד 23 שערוריות במשרד התקשורת: שיא עולמי של כ-200 שערוריות לקדנציה! למזלו של שוק התקשורת, דודי אמסלם, מי שללא ספק מחזיק בתואר: "שר התקשורת הגרוע ביותר שהיה אי פעם בישראל", הולך ממשרד התקשורת ולא ישוב אליו. לפני כניסת השר החדש לתפקידו, "אנקה את השולחן" בחשיפת עוד 23 שערוריות, שרשומות על שמו של דודי אמסלם, מה שמסכם כ-200 שערוריות בקדנציה אחת קצרה, של 10 חודשים כשר התקשורת. פירוט השערוריות בתחומי הסלולר, הקווי, ה-OTT, הכבלים, האינטרנט, הדומיינים ושידורי הרדיו ומעשי שחיתות ציבורית אחרים.

https://bit.ly/DuduiAmsalemEnd