בדיוק כפי שחזיתי ולא רק אני, אבל צחקו מזה עד אמש, אני סבור ולא רק אני, אנשים טובים מכל הזרמים חושבים כך, שיש להתחיל להחדיר לתודעה של הציבור, שעל הפרקליטות לסגת מכתב האישום בבית המשפט המחוזי בירושלים. http://bit.ly/2TcySkd

בדיוק כפי שחזיתי ולא רק אני, אבל צחקו מזה עד אמש, אני סבור ולא רק אני, אנשים טובים מכל הזרמים חושבים כך, שיש להתחיל להחדיר לתודעה של הציבור, שעל הפרקליטות לסגת מכתב האישום בבית המשפט המחוזי בירושלים.

http://bit.ly/2TcySkd