התמודדות עם אתגרים טכנולוגיים בתקופת משבר הקורונה. זו תקופה של האצה, יוזמות טרנספורמציה דיגיטליות נועזות, פיתוח ופריסה מהירה של יישומים ואסטרטגיות בתוכנה ובענן. בה בעת זו תקופה של גידול במגוון היישומים, בפרצות אבטחה וסיכון ההולך וגובר.

התמודדות עם אתגרים טכנולוגיים בתקופת משבר הקורונה. זו תקופה של האצה, יוזמות טרנספורמציה דיגיטליות נועזות, פיתוח ופריסה מהירה של יישומים ואסטרטגיות בתוכנה ובענן. בה בעת זו תקופה של גידול במגוון היישומים, בפרצות אבטחה וסיכון ההולך וגובר.

https://bit.ly/2ysopJt