חשיפה: מי "הצליח" למנוע העברת מידע ממשרד הבריאות לאוכלוסייה החרדית? חשיפה כיצד בזמן הקריטי ביותר של הפצת נגיף הקורונה, כמחצית מהמגזר החרדי, במיוחד האוכלוסייה היותר מבוגרת, רגישה ובסיכון, לא קיבלה שום מידע אודות הנגיף והנחיות משרד הבריאות.

חשיפה: מי "הצליח" למנוע העברת מידע ממשרד הבריאות לאוכלוסייה החרדית? חשיפה כיצד בזמן הקריטי ביותר של הפצת נגיף הקורונה, כמחצית מהמגזר החרדי, במיוחד האוכלוסייה היותר מבוגרת, רגישה ובסיכון, לא קיבלה שום מידע אודות הנגיף והנחיות משרד הבריאות.

https://bit.ly/VaadatHarabanim