מערך הסייבר הלאומי: המלצות לשימוש בתוכנת Zoom. לאור מגפת הקורונה ומעבר של ארגונים רבים לעבודה מרוחקת מהבית, רבים מהם עושים שימוש בתוכנות שת"פ collaboration שונות. תוכנת Zoom בולטת בימים אלה בשימוש אינטנסיבי ע"י ארגונים ועסקים רבים. לאור השימוש המוגבר בתוכנה זו, גם תוקפים החלו לנסות ולתקוף משתמשים העושים שימוש במערכת זו. מובאות המלצות מטעם מערך הסייבר הלאומי לגבי השימוש בזום.

מערך הסייבר הלאומי: המלצות לשימוש בתוכנת Zoom. לאור מגפת הקורונה ומעבר של ארגונים רבים לעבודה מרוחקת מהבית, רבים מהם עושים שימוש בתוכנות שת"פ collaboration שונות. תוכנת Zoom בולטת בימים אלה בשימוש אינטנסיבי ע"י ארגונים ועסקים רבים. לאור השימוש המוגבר בתוכנה זו, גם תוקפים החלו לנסות ולתקוף משתמשים העושים שימוש במערכת זו. מובאות המלצות מטעם מערך הסייבר הלאומי לגבי השימוש בזום.

https://bit.ly/39HtpqI