הפייק ניוז של משבר הקורונה: כיצד נזהה ונתמודד עם הפייק ניוז? דוגמאות מהווטסאפ ושל דמוי ידיעה מאתר חדשותי. לאילו תכונות יש לשים לב ודרכי התמודדות.

הפייק ניוז של משבר הקורונה: כיצד נזהה ונתמודד עם הפייק ניוז? דוגמאות מהווטסאפ ושל דמוי ידיעה מאתר חדשותי. לאילו תכונות יש לשים לב ודרכי התמודדות.

https://bit.ly/345Ukve