15 שערוריות נוספות במשרד התקשורת: מתי "הכאוס" יסתיים וייחקר?השתוללות ה-Deep State (שלטון הפקידים) במשרד התקשורת, בניגוד לכל חוק, תקנה ומדיניות – נמשכת, כי הפקידים זיהו, ששר התקשורת דודי אמסלם הוא לא יותר מ"אח תאום" של השר הכושל הקודם איוב קרא, שחותם על כל מסמך, הזוי ככל שיהיה

15 שערוריות נוספות במשרד התקשורת: מתי "הכאוס" יסתיים וייחקר?השתוללות ה-Deep State (שלטון הפקידים) במשרד התקשורת, בניגוד לכל חוק, תקנה ומדיניות – נמשכת, כי הפקידים זיהו, ששר התקשורת דודי אמסלם הוא לא יותר מ"אח תאום" של השר הכושל הקודם איוב קרא, שחותם על כל מסמך, הזוי ככל שיהיה, בהיעדר כל יכולת שיפוט עצמאית בתחומי הרגולציה של עולם התקשורת, בתחומים הסלולרי, הקווי והסיבים. עוד 15 שערוריות הדורשות חקירה בתחומים הללו.

http://bit.ly/2IrYfc5