קריאה לחקירה דחופה כנגד מנכ"ל משרד התקשורת ולהשעייתו המידית. זאת, עקב הטעייה מכוונת, שנעשתה על ידו, הטעיה של "הוועדה המייעצת" בראשות כבוד השופטת (בדימוס), ד"ר איריס סורוקר, לעניין הקנס הענק על בזק בתחום "הטלפוניה הסיטונאית", וכן דרישה להשעייה מיידית וחקירה נגד עוד בכירים במשרד התקשורת, שגם הם הטעו את "הוועדה המייעצת"

קריאה לחקירה דחופה כנגד מנכ"ל משרד התקשורת ולהשעייתו המידית.
זאת, עקב הטעייה מכוונת, שנעשתה על ידו, הטעיה של "הוועדה המייעצת" בראשות כבוד השופטת (בדימוס), ד"ר איריס סורוקר, לעניין הקנס הענק על בזק בתחום "הטלפוניה הסיטונאית", וכן דרישה להשעייה מיידית וחקירה נגד עוד בכירים במשרד התקשורת, שגם הם הטעו את "הוועדה המייעצת", שהוא גוף סטטוטורי על פי חוק התקשורת. תלונה הוגשה ליועמ"ש ולנש"מ, עם כל הראיות המדברות בעד עצמן והנוגעות לפרשה חמורה חדשה זו – שנחשפת כאן. היקף העבירות הפליליות, לכאורה, שנעשו בפרשה הזו, הוא בלתי נתפס.

http://bit.ly/2EhF6GY