פורסמו 3 המיזמים הזוכים באות החדשנות ב-MUNI-EXPO 2019. 3 המיזמים לקחו חלק בתחרות חדשנות אורבנית של מרכז השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה

פורסמו 3 המיזמים הזוכים באות החדשנות ב-MUNI-EXPO 2019.
3 המיזמים לקחו חלק בתחרות חדשנות אורבנית של מרכז השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה, במסגרתה הציגו רשויות מקומיות מיזמים המציגים יכולת התמודדות מקורית ויצירתית אל מול אתגרים שירותיים, כלכליים, תפעוליים וסביבתיים לתושב.

http://bit.ly/2BVmhJe