אבטחת טכנולוגיות ביוניות עבור אנשים בעלי נכויות. בוצעה לראשונה הערכת סייבר של תוכנת בדיקות המשמשת יד תותבת דיגיטלית.

אבטחת טכנולוגיות ביוניות עבור אנשים בעלי נכויות.
בוצעה לראשונה הערכת סייבר של תוכנת בדיקות המשמשת יד תותבת דיגיטלית. אבטחה צריכה להיבנות אל תוך טכנולוגיות חדשות כבר משלבי הפיתוח הראשונים. יש להבין טוב יותר בעיות אבטחה במכשירים ובמערכות תומכות, ולאפשר טיפול בבעיות כחלק אינטגרלי וחיוני מתהליך הפיתוח של מכשירים מרושתים מתקדמים.

http://bit.ly/2tDUmce

Photo by Mike Navolta on Pexels.com