דו"ח: כ-4 מיליון מתקפות נוזקה זוהו ב-2018 בישראל. הדו"ח חושף שיעורי חשיפה גבוהים לאיומים בארץ ומשרטט את שינויים משמעותיים בנוף האיומים הגלובלי

דו"ח: כ-4 מיליון מתקפות נוזקה זוהו ב-2018 בישראל.
הדו"ח חושף שיעורי חשיפה גבוהים לאיומים בארץ ומשרטט את שינויים משמעותיים בנוף האיומים הגלובלי, שמחייבים חשיבה מחודשת בקביעת סדרי עדיפות בתחום אבטחת מידע בארגונים. פירוט סטטוס האיומים בישראל.

http://bit.ly/2SuuA40