אבטחת מידע בארגון – אין מידה אחת המתאימה לכל.

אבטחת מידע בארגון – אין מידה אחת המתאימה לכל.
תכנון אבטחת המידע בארגון צריך להתאים למטרותיו, למבנהו, למספר המשתמשים, לסוג המידע שיש בו, לנהלים שלו ולתהליכים הנהוגים בו. כדי להתאים בצורה מיטבית את פתרונות אבטחת המידע בארגון, יש לתת את הדעת ל-5 היבטים חשובים.

http://bit.ly/2H4gHHW

RANSOMWARE