יש ארגונים שלא מעדכנים מערכות: בואינג נפגעה מנוזקת הכופר WannaCry. הבהלה והמשאבים, שמושקעים כעת מצד החברה גם בחזית היישומית של הארגון וגם בחזית התדמיתית, יכלו להיחסך.

יש ארגונים שלא מעדכנים מערכות: בואינג נפגעה מנוזקת הכופר WannaCry.

הבהלה והמשאבים, שמושקעים כעת מצד החברה גם בחזית היישומית של הארגון וגם בחזית התדמיתית, יכלו להיחסך.
The plane takes off from the laptop monitor