משרד רוה"מ: משרד התקשורת כשל בביצוע כל המשימות שתוכננו על ידו ל-2017. מש' התקשורת (היחיד מבין משרדי הממשלה) שכשל בביצוע כל המשימות, שתוכננו על ידו ל-2017 והמשרד מאשים כעת בפאשלה, ללא כל בסיס, את שלמה פילבר, עד המדינה בתיק 4000, וגם לא מתבייש לשקר באופן נבזי וירוד ביותר בדיווחיו למשרד רוה"מ,

משרד רוה"מ: משרד התקשורת כשל בביצוע כל המשימות שתוכננו על ידו ל-2017.
מש' התקשורת (היחיד מבין משרדי הממשלה) שכשל בביצוע כל המשימות, שתוכננו על ידו ל-2017 והמשרד מאשים כעת בפאשלה, ללא כל בסיס, את שלמה פילבר, עד המדינה בתיק 4000, וגם לא מתבייש לשקר באופן נבזי וירוד ביותר בדיווחיו למשרד רוה"מ, שריכז את הנתונים של תכנון מול ביצוע המשימות ל-2017 של כל משרדי הממשלה.

http://bit.ly/2E0ad7s

Ayub Kara