שר התקשורת איוב קרא המריא לחלל החיצון והחליט לבטל את "מהפכת קרא". בהודעה מוזרה, ששלח אמש שר התקשורת איוב קרא לכלי התקשורת , שמנותקת מכל העשייה החיובית שלו, שנעשית בדיוק כעת בכנסת (בעניין "הצלת הערוצים הייעודיים"), הוא החליט לחסל במו ידיו את "מהפכת קרא", שטרם יצאה לדרך.

שר התקשורת איוב קרא המריא לחלל החיצון והחליט לבטל את "מהפכת קרא".
בהודעה מוזרה, ששלח אמש שר התקשורת איוב קרא לכלי התקשורת , שמנותקת מכל העשייה החיובית שלו, שנעשית בדיוק כעת בכנסת (בעניין "הצלת הערוצים הייעודיים"), הוא החליט לחסל במו ידיו את "מהפכת קרא", שטרם יצאה לדרך.

http://bit.ly/2DM7csh

Ayub Kara