התקדמות מפתיעה צפויה בנושא "השירות לציבור" בתחום ייבוא ציוד אלחוטי. הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש החדשה של משרד התקשורת, אביבית מסבנד, פועלת במרץ לנסות ולתקן חלק מהכאוס של אגף רישוי במשרד התקשורת, שבמקום לספק שירות לציבור מתעלל בציבור. יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת.

התקדמות מפתיעה צפויה בנושא "השירות לציבור" בתחום ייבוא ציוד אלחוטי.
הסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש החדשה של משרד התקשורת, אביבית מסבנד, פועלת במרץ לנסות ולתקן חלק מהכאוס של אגף רישוי במשרד התקשורת, שבמקום לספק שירות לציבור מתעלל בציבור. יש גם התפתחויות חיוביות במשרד התקשורת.

http://bit.ly/2GxudAZ

DRONE