ביה"ח בארץ על כוונת ההאקרים: כך תראה מתקפת סייבר על מכשור רפואי. חוקרים באוני' בן-גוריון בנגב חושפים איך תראה מתקפת סייבר על מכשור הדמיה רפואי, מזהירים את בתי החולים מפני תוצאותיה הקשות ועובדים על פתרונות עתידיים.

ביה"ח בארץ על כוונת ההאקרים: כך תראה מתקפת סייבר על מכשור רפואי.
חוקרים באוני' בן-גוריון בנגב חושפים איך תראה מתקפת סייבר על מכשור הדמיה רפואי, מזהירים את בתי החולים מפני תוצאותיה הקשות ועובדים על פתרונות עתידיים.

http://bit.ly/2nmtIlj

Gil Markovich