הטרפוד של טלקום ניוז של "תפירת מכרז" ע"י פילבר כתגמול על סיוע לבזק. "הרמת מסך" מעל אחד המהלכים המבריקים, שאתר Telecom News הוביל:

הטרפוד של טלקום ניוז של "תפירת מכרז" ע"י פילבר כתגמול על סיוע לבזק.
"הרמת מסך" מעל אחד המהלכים המבריקים, שאתר Telecom News הוביל: המהלך, שהביא לטרפוד "תפירת המכרז", שיזם שלמה פילבר (מנכ"ל משרד התקשורת לקראת השעיה) לעוזרת שלו עדי קאהן גונן, כדי להשתלט על האגפים המקצועיים של המשרד, כתמורה לסיוע שלה במהלכים הקשורים לבזק ולבעליה שאול אלוביץ'. חשיפת כל המסמכים והתרגילים, שבהם נש"מ (נציבות שירות המדינה) נפלה ובגדול.

http://bit.ly/2w9zeKd