קמפיין התקפי נגד גורמים ממגזרים שונים מתמקד בחברות IT בשרשרת האספקה:

קמפיין התקפי נגד גורמים ממגזרים שונים מתמקד בחברות IT בשרשרת האספקה:
קמפיין התקפי נרחב וחוצה מגזרים פועל באמצעות ניצול נתוני גישה מקומיים וברמת הדומיין וכן נתוני גישה של נותני שירותי IT מנוהלים, לצורך תקיפה תוך ארגונית או של לקוחות השירותים המנוהלים. מה עושים?

http://bit.ly/2qsObE7

סוס