הסיפור המוזר (מאוד) של החלפת תדרים בין פלאפון למשטרת ישראל:

הסיפור המוזר (מאוד) של החלפת תדרים בין פלאפון למשטרת ישראל:
מנכ"ל מש' התקשורת המריא לחלל החיצון כדי לקבל החלטות מנותקות ממערכת הכבידה של כדור הארץ הכוללות בתוכן שלל חוקים מעצבנים ומפריעים למהלך התקין של הכאוס הרגולטורי אותו הוא מנהל. חשיפת הכאוס (וכמה זה עולה לנו) המסתתר מאחורי ניהול התדרים של ישראל, שנחשף בגלל "הודעה לציבור" תמימה (כביכול) של פלאפון.

http://bit.ly/2oTcrOK

20081027_1414825534_ביבי