איך מרשות שידור אחת הגענו לשתי רשויות שידור ציבוריות? כאוס בהתגלמותו.

איך מרשות שידור אחת הגענו לשתי רשויות שידור ציבוריות? כאוס בהתגלמותו. הכאוס יגדל בגלל סדרת החלטות הזויות ומלאות ניגודי עניינים.

http://bit.ly/2nklhEl